سوابق کاری
   
   
هدایای تبلیغاتی - تصاویر هدایای گوناگون پرستیژ (PRESTIGE):
   
هدایای گوناگون جای کارت ویزیت / جا کلیدی ساعت مچی و دیواری
 

 

 

 

تصاویر ارگانایزر (PRESTIGE)

تصاویر خودکار لچه پن (LECCE PEN و PRESTIGE)

تصاویر جاسوئیچی مودول (MODUL)