نمونه سالنامه سال 89
   
   
ست 1
سررسید های رقعی و وزیری سال 1389
قطع 17/5 در 24/5 (وزیری)
قطع 22 در 15/5 (رقعی)
در رنگ با کاغذ تحریر 70 گرمی اندونزی
جلد گالینگور خارجی در 5 رنگ
جلد چرم در 2 رنگ
با قابلیت چاپ اختصاصی داخل و جلد
   
سر رسید های زیر در قطع رقعی و وزیری در رنگ های زیر موجود است
سررسید قهوی ای - جلد گالینگور سررسید خاکستری 1 - جلد گالینگور سررسید سبز - جلد گالینگور
سررسید خاکستری 2 - جلد گالینگور سررسید کرم - جلد گالینگور  
 
سررسید قهوی ای 1 - جلد چرم سررسید قهوی ای 2 - جلد چرم